Biztos tudás, hogy biztonságban legyen!
Várjuk tanfolyamainkon, csatlakozzon Ön is a sikeres autóvezetőkhöz!

Kresz teszt

Töltse ki ezt a tesztet, hogy megtudhassa mennyit tud a KRESZ-ről! A forgalmi helyzetet bemutató képes kérdések 3 pontot, a többi 1 pontot ér. A sikeres a vizsga ha maximum 10 hibapont szerzett!

1. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin oldalirányban a tetőcsomagtartón elhelyezett rakomány?
Igen, de a jármű és a rakomány együttes szélessége nem haladhatja meg a 2,5 métert.
Igen, de mindkét oldalra legfeljebb 40-40 cm-re.
Nem

2. Vezethet-e gépjárművet, ha a vezetői engedélyébe bejegyzett orvosi alkalmasság érvényességi időpontja lejárt?
Legfeljebb még három hónapig, kis forgalmú úton és időszakban.
Nem

3. Milyen hatása van az alkoholfogyasztásnak a mérlegelési, döntési folyamatra?
Javítja az érzékelést.
Rontja a döntési pontosságot.
Serkentő hatásával gyorsítja a mérlegelési folyamatot.

4. Ha az úttest keskenyebb két forgalmi sávnál, akkor...
két kerékkel folyamatosan az útpadkán kell haladnia, a menetirány szerinti bal oldalt nem veheti igénybe
folyamatosan haladhat az úttesten, s csak szembejövő forgalom esetén kell - ha szükséges - kölcsönösen az útpadkára húzódniuk.
szembejövő járműre nem kell számítania, az ilyen út mindig egyirányú.

5. Zavarhatja vagy akadályozhatja-e az Önnel szemben elsőbbséggel rendelkező járművet?
Igen, nagy forgalom esetén még a jelentősebb akadályozás is indokolt lehet.
A zavarás lehet indokolt, de az akadályozás mindig tilos.
A zavarás és az akadályozás egyaránt tilos.

6. Köteles-e a mások által előidézett veszélyhelyzetet a lehetőséghez képest elhárítani?
Igen
Nem

7. Milyen sebességgel haladhat a lakó-pihenő övezetben?
Legfeljebb 20 km/h-val.
Legfeljebb 40 km/h-val.
Legfeljebb 50 km/h-val.

8. Miként változik a gépkocsi tengelyeinek terhelése fékezéskor?
Az első és a hátsó tengely terhelése egyaránt növekszik.
Az első tengely terhelése csökken, a hátsó tengely terhelése növekszik.
Az első tengely terhelése növekszik, a hátsó tengely terhelése csökken.

9. Hányszorosára nő a fékút háromszoros sebességről fékezve?
kb. háromszorosára
kb. hatszorosára
kb. kilencszeresére

10. Mi a legfontosabb teendőja, ha csúszós útszakaszhoz közeledik?
Felkészül arra, hogy bármelyik pillanatban fékeznie kell.
Kissé csökkenti a sebességet.
A sebességet lényegesen csökkenti.

11. Mit jelez ez a tábla?
Az ajánlott haladási irányt.
Az útkereszteződésben jobbra kell tovább haladni.
Az út ideiglenes lezárása miatt a terelőút jobbra vezet.

12. Hogyan juthat el a táblával jelölt útra?
Csak gyalogosan.
Fokozott figylemmel és legfeljebb 10km/h sebességel.
Járművet vezetve csak az útszakasz másik vége felől.

13. Mire kell számítania a táblával jelzett helyen?
Veszélyes lejtőre, ahol a féktávolsága azonos sebesség esetén is hoszabb lesz, mint sík úton.
Az út oldalirányú dőlése miatt járműve könyebben megcsúszhat.
Az út melletti rézsű miatt az útpadkára hajtani veszélyes.

14. Mit jelez ez a tábla?
A leállósáv végét.
A kapaszkodósáv végét.
Várakozóhelyről vagy üzamenyagtöltő állomásról betorkolló utat.

15. Az útkereszteződésben ilyen táblát lát. Megfordulhat-e az útkereszteződésben?
Igen.
Nem.

16. Mit jelez ez a tábla?
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél teljes vagy félsorompó nincs.
Az úton teljes sorompóval biztosított vasúti átjáró van.
Az úton olyan vasúti átjáró van, amelynél a vasúti jármű áthaladását jelzőőr biztosítja.

17. Mit jelez a kiegészítő tábla?
Azt, hogy a szabálytalanul várakozó járművet elszállítással eltávolítják.
A megsérült és elhagyott járművek részére fenntartott várakozóhelyet.
Műszaki segélyt nyújtó járművek részére kijelölt állomáshelyet.

18. Mit jelez ez a tábla?
Az úttest szintkülönbsége miatt nem látható az elől haladó vagy a szembejövő jármű.
Egymás utáni veszélyes lejtőket és emelkedőket.
Az úttest a megelőző útszakaszkhoz képest lényegesen rosszabb állapontban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböket) alakítottak ki.

19. Megállhat-e az ilyen útburkolati jellel megjelölt területen?
Igen.
Nem.

20. Milyen fényre számíthat ezután?
Piros fényre, amely a továbbhaladás tilalmát jelzi.
Egyedül világító sárga fényre, amely veszélyes helyre figyelmezteti.
Zöld fényre, amely a szabad utat jelzi.

21. Melyik járműé az elsőbbség az ábrázolt forgalmi helyzetben?
Az A jelűé
A B jelűé
Kölcsönösen kell megegyezniük az elsőbbség kérdésében.

22. Ön a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsit vezeti. Ennél a forgalomirányító jelzésnél hogyan kell balra kanyarodni?
A rendőrt megkerülve
A rendőr előtt elhaladva
Tetszés szerint, a rendőr előtt vagy mögött elhaladva

23. Ön a személygépkocsit vezeti. Elsőbbséget kell -e adnia a gyalogosok részére?
Igen
Nem.

24. Köteles e irányjelzést adni a tanulókocsi vezetője, ha az útkereszteződésben jobbra bekanyarodva folytatja útját?
Igen
Nem

25. Ön a tanuló kocsit vezeti. Kiszállhat-e utasa az úttest felőli oldalon?
Igen.
Nem.

26. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával az útkereszteződéshez érkezik. Melyik jármű haladhat tovább elsőként?
Az A jelű motorkerékpár
A B jelű gépkocsi
Az Ön kormánykerékkel ábrázolt gépkocsija

27. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a tanulókocsival?
Az A jelű gépkocsival egyidejűleg elsőként
Másodikként
Elsőként

28. Mikor haladhat át a kormánykerékkel ábrázolt járművével az útkereszteződésben?
A B jelű villamos után, az A jelű gépkocsi előtt
Az A es B járművek előtt
Az A es B járművek után

29. A kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával mely jármű részére kell elsőbbséget adnia ebben a forgalmi helyzetben?
Csak az A jelű, megkülönböztető jelzéseket használó gépkocsi részére
Csak a B jelű jármű részére
Az A jelű, megkülönböztető jelzéseket használó gépkocsi és a B jelű jármű részére egyaránt

30. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a kormánykerékkel ábrázolt gépkocsijával?
Elsőként
Másodikként, a B jelű jármű után, az A jelű jármű előtt
Utolsóként, az A és a B jelű járművek után

31. Mit célszerű tenni az előzés megkezdése előtt, ha az előzést nagy gyorsítással kell végrehajtani?
Célszerű egy sebességfokozatot visszakapcsolni
Célszerű a tengelykapcsolót csúsztatni
Célszerű eggyel magasabb sebességfokozatba kapcsolni

32.Az Ön előtt haladó jármű az úttest felezővonala felé húzódik. Megelőzheti- e jobbról, ha a jármű irányjelzőjével nem jelez balra kanyarodási szándékot?
Igen
Nem

33. Az alábbiak közül melyik a helyes megfigyelési taktika?
Tekintetünket igyekezzünk az úton közvetlenül a gépjármű elé irányítani
Felváltva figyeljük az út jobb és bal oldalát
Tekintetünket vezessük végig azon a pályán, amelyen haladni szeretnénk

34. Átlépheti- e előzés céljából a párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest felezővonalát?
Igen
Nem

35. Megváltozhat-e a személygépkocsi kormányozottsági jellege, ha a csomagtérbe nagyobb tömegű ( 100- 150 kg) terhet helyeztek el?
Igen
Nem

36. Hol kell számítani lakó-pihenő övezet úttestjén gyalogosokra?
Csak ott, ahol a gyalogos egyébként is az úttestre léphet
Mindenhol
Ahol ezt tábla külön jelzi

37. Elsőbbséget kell-e adnia egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamospótló autóbusz részére?
Igen, ha az a villamosvágányon közlekedik
Igen, minden esetben
Nem

38. Főútvonalon közlekedik. Látja, hogy a betorkolló úton Önnel egyidejűleg egy motoros közeledik az útkereszteződéshez, aki nem mérsékli nagy sebességét. Köteles e járművét lassítani?
Igen, mert egy lehetséges baleset bekövetkeztét mindenképpen el kell kerülni
Nem, elegendő a veszélyre hangjelzéssel figyelmeztetni
Nem, mert a főútvonalon közlekedőé az elsőbbség

39. Szabad e hátramenetet végezni – az úttest széléhez, illetőleg a várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges hátramenetet kivéve –egyirányú forgalmú úton?
Igen
Nem

40. A tüzelőanyag takarékos üzemeltetés érdekében,hogyan kell a gépkocsit gyorsítani?
Minden sebességfokozatban intenzíven növekvő gázadással, a legnagyobb fordulatszám 2\3-ának eléréséig kell gyorsítani
A teljes gáz 50-60 %-ának megfelelő gázadással, a legnagyobb fordulatszám kb. 1\2-ének eléréséig kell gyorsítani
Teljes gázadással, a legnagyobb fordulatszám kb. 2\3-ának eléréséig kell gyorsítani
41. Felállhat-e a gépkocsijával a járdára, ha az a közúti jelzés kifejezetten megengedi, de a gyalogosok részére csak 1,5 méter széles helyet tud szabadon hagyni?
Igen, ha ez a szélesség nem kevesebb, mint a járda szélességének a fele.
Nem.
42. Az útburkolati jellel kijelölt várakozó helyen egy kétkerekű motorkerékpár tartózkodik. Megállhat-e mellete személygépkocsijával?
Igen, ha elférnek az egy jármű részére kijelölt helyen.
Nem.
43. Szabad-e az autóútra az út menti ingatlanról ráhajtani?
Igen.
Nem.
44. Mikor hagyhatja el a balesettel érintett gépkocsivezető a baleset helyszínét rendőri intézkedés esetén?
Csak akkor, ha erre az intézkedő rendőr engedélyt ad.
Adatainak az intézkedő rendőr által történt felvétele után bármikor.
45. szabad-e vontatni olyan gépkocsit amelynek a kormányszerkezete romlott el?
Igen, de csak emelve.
Igen, de csak vonórúddal.
Nem.
46. Az úton van közvilágítás. Számítania kell-e az úttesten kivilágítás nélkül várakozó járművekre?
Igen.
Nem.
47. Mikor szabad a forgalomban résztvevő gépkocsin ködfényszórót használnia?
Csak az esti szürkület kezdetétől a reggeli szürkület megszűnéséig terjedő időszakban.
Csak egészen lassú haladás esetén.
Ha a látási viszonyok ezt indokolják.
48. Az ábrán látható változatok közül melyik nyomvonalon célszerő közlekedni éjjel, országúton?
Az 1-es jelűn, mert a terelővonalon való haladás elősegíti a jobb nyomtartást.
A 2-es jelűn, mert ha kivilágítatlan jármű vagy gyalogos halad az út szélén, kisebb az ütközés veszélye.
A 3-as jelűn, mert így a szemből jövő
49. Belekapaszkodhat-e kerékpározás közben pihentetőül egy lassan haladó lovaskocsiba?
Igen.
Nem.
50. Hol kell végezni a gépkocsi felső és alsó mosását?
Bárhol, ahol vezetékes víz van és a szennyvíz elszivároghat.
Az erre a célra épített kocsimosóban, ahol a szennyvizet tisztítják.
Bárhol, ahol a szennyvíz a csatornába vezethető.
51. Üzemeltethető-e tovább a szivattyús olajozású motor, ha az olajnyomás valamilyen hibamiatt megszűnt?
Igen.
Nem.
52. Az alábbi -többfokozatú(multigrade) motorolajra vonatkozó - megállapítások közül melyik helyes?
A többfokozatú motorolaj csak télen használható.
A többfokozatú motorolaj csak nyáron használható.
A többfokozatú motorolaj minden évszakban használható.
53. Milyen folyadékot kell az akkumlátorba tölteni, ha a folyadék szintje csökken?
Hígított sósavat.
Desztillált vagy ioncserélt vizet.
Desztillált vízzel higított kénsavat.
54. Mire számít, ha fékrásegítős autóját motorhiba miatt vontatni kell?
A beragadt fék miatt a vontatás nehézkes.
A fékpedált nagyobb erővel kell nyomni, hogy megfelelő legyen a fékhatás.
A fék nem működik, az autót csak rúddal szabad vontatni.
55. Kell-e a fékhatást ellenőrizni alvázmosás után?
Igen, mert a kerékfékszerkezetekbe víz juthat, ami csökkenti a fékhatást.
Nem, mert a kerékfékszerkezetekbe víz nem juthat.
Nem, mert a kerékfékszerkezetekbe jutó víz nem csökkenti a fékhatást.